پاشو

پاشو

پاشو

دددد پاشو

زود باش پاشو

بهت گفتم پاشو

اووو عوضی پاشو

نزار دهنم رو باز کنم

پاشو گم شو

پاشو گورت رو گم کن

واسه همیشه گم شو

گم شو بیرون که  داری سیاهش میکنی

گم شو که داری نجس میکنی

گم شو هرجا که میخوای برو دیگه واسم مهم نیستی

تور جون هرکی دوس داری از توقلبم پاشو

دیگه تاقت ندارم بخدا دیگه نمیتونم

فقط

حیف که عاشق کسی شدم که عاشق غریبه هاس

مرسی

 که داری میری...

خدا حافظت عزیزم

من عوضی هنوزم دوست دارم

من آشغال هنوزم دوست دارم

خداحافظت خدا کنه که خوشبخت شی

به خدا از ته قلبم میگم

خداحافظت

بوس

 

مرگ آرام................

/ 36 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مينو

... شايد فراموش کردن خيلی آسون تر از اين چيزی باشه که فکر می کنيم... البته هميشه فراموش کردن خوب نيست... اگه آدم کسی رو دوست داشته باشه فقط همين کافيه. همين که اون آدم رو دوسش داره و تو دلش جايی به اون داده... اما اين که انتظار خوبی و مهربونی و... داشته باشه... اين که فکر کردن به اون عذابش بده... اين که اون واسه آدم ارزش «آدم بودن» قايل نشه... شايد بعضی وقتا و فقط بعضی وقتا فراموش کردن بهتر باشه... خيلی وقتا اشتباه می کنيم... فکر می کنيم کسی که بهش عادت کرديم ... يا به فکر کردن بهش عادت کرديم... يعنی اين که دوسش داريم... من نمی دونم ... شايد من اشتباه می کنم... اما در مورد تو من فکر می کنم که فراموش کردن بهتره... فقط کافيه با خودت رو راست باشی... با خودت حرف بزنی... ببينی واقعاْ حسی که داری اسمش دوست داشتنه؟ ... ببخشيد... شايد من اشتباه می کنم... سرسبز باشی آقا فرهاد

hozore zard

قشنگ بود تقریباًقصه ی من داغ من قلب من دل من و در آخر مصطفی کاش میشد اونم بخونه میتونه من نمیخوام آخه با تمام ظلمی که در حق من کرده بازم دوسش دارم ولی دیگه بهش نمیگم چون بهش گفتم دوسش دارم اشتباه بود نبود؟